ĐỘI NGŨ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

 • Bằng cấp, chức danh
 • Quá trình công tác
 • Lĩnh vực chuyên môn
 • Thành tích đạt được
 • Bác sĩ Hoàng Bảo Hùng

   • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
   • Chuyên khoa I Sản phụ khoa
   • Hơn 35 năm kinh nghiệm
   • Năm 1983: Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội
   • 1984 – 1996: Trưởng khoa Sản bệnh viện Dệt may
   • 1996 – 2014: Phó trưởng khoa CSSKSS Trung tâm y tế quận Đống Đa, Nhà hộ sinh Đống Đa
   • 2001 – 2003: Công tác tại BV phụ sản Trung Ương
   • 2014 – 2016: Công tác tại BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2
   • 2016 – Nay: Bác sĩ tại Phòng khám đa khoa quốc tế Hà Nội
   • Bệnh phụ khoa, bao gồm các bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục nữ, bệnh về rối loạn kinh nguyệt, bệnh xã hội…
   • Chẩn đoán và điều trị vô sinh – hiếm muộn ở nữ giới
   • Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản và đình chỉ thai
   • Nhiều năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến
   • Tham gia nhiều cuộc hội thảo chuyên ngành trong ngoài nước bao gồm hội thảo về các bệnh phụ khoa, tầm soát ung thư phụ khoa…
   • Có những bài viết chuyên sâu về sản phụ khoa và vô sinh – hiếm muộn được đăng trên nhiều tạp chí chuyên khoa trong ngoài nước
   • Bác sĩ cũng thường xuyên ra nước ngoài học tập và nghiên cứu về lĩnh vực sản phụ khoa
  ĐẶT HẸN KHÁM
 • Bằng cấp, chức danh
 • Quá trình công tác
 • Lĩnh vực chuyên môn
 • Thành tích đạt được
 • Bác sĩ Hoàng Ngọc Bảo Châu

   • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
   • Chuyên khoa I Sản phụ khoa
   • Hơn 35 năm kinh nghiệm
   • Năm 1983: Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội
   • 1984 – 1996: Trưởng khoa Sản bệnh viện Dệt may
   • 1996 – 2014: Phó trưởng khoa CSSKSS Trung tâm y tế quận Đống Đa, Nhà hộ sinh Đống Đa
   • 2001 – 2003: Công tác tại BV phụ sản Trung Ương
   • 2014 – 2016: Công tác tại BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2
   • 2016 – Nay: Bác sĩ tại Phòng khám đa khoa quốc tế Hà Nội
   • Bệnh phụ khoa, bao gồm các bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục nữ, bệnh về rối loạn kinh nguyệt, bệnh xã hội…
   • Chẩn đoán và điều trị vô sinh – hiếm muộn ở nữ giới
   • Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản và đình chỉ thai
   • Nhiều năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến
   • Tham gia nhiều cuộc hội thảo chuyên ngành trong ngoài nước bao gồm hội thảo về các bệnh phụ khoa, tầm soát ung thư phụ khoa…
   • Có những bài viết chuyên sâu về sản phụ khoa và vô sinh – hiếm muộn được đăng trên nhiều tạp chí chuyên khoa trong ngoài nước
   • Bác sĩ cũng thường xuyên ra nước ngoài học tập và nghiên cứu về lĩnh vực sản phụ khoa
  ĐẶT HẸN KHÁM
 • Bằng cấp, chức danh
 • Quá trình công tác
 • Lĩnh vực chuyên môn
 • Thành tích đạt được
 • Bác sĩ Lê Thị Mai

   • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
   • Chuyên khoa I Sản phụ khoa
   • Hơn 35 năm kinh nghiệm
   • Năm 1983: Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội
   • 1984 – 1996: Trưởng khoa Sản bệnh viện Dệt may
   • 1996 – 2014: Phó trưởng khoa CSSKSS Trung tâm y tế quận Đống Đa, Nhà hộ sinh Đống Đa
   • 2001 – 2003: Công tác tại BV phụ sản Trung Ương
   • 2014 – 2016: Công tác tại BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2
   • 2016 – Nay: Bác sĩ tại Phòng khám đa khoa quốc tế Hà Nội
   • Bệnh phụ khoa, bao gồm các bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục nữ, bệnh về rối loạn kinh nguyệt, bệnh xã hội…
   • Chẩn đoán và điều trị vô sinh – hiếm muộn ở nữ giới
   • Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản và đình chỉ thai
   • Nhiều năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến
   • Tham gia nhiều cuộc hội thảo chuyên ngành trong ngoài nước bao gồm hội thảo về các bệnh phụ khoa, tầm soát ung thư phụ khoa…
   • Có những bài viết chuyên sâu về sản phụ khoa và vô sinh – hiếm muộn được đăng trên nhiều tạp chí chuyên khoa trong ngoài nước
   • Bác sĩ cũng thường xuyên ra nước ngoài học tập và nghiên cứu về lĩnh vực sản phụ khoa
  ĐẶT HẸN KHÁM
 • Bằng cấp, chức danh
 • Quá trình công tác
 • Lĩnh vực chuyên môn
 • Thành tích đạt được
 • Bác sĩ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

   • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
   • Chuyên khoa I Sản phụ khoa
   • Hơn 35 năm kinh nghiệm
   • Năm 1983: Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội
   • 1984 – 1996: Trưởng khoa Sản bệnh viện Dệt may
   • 1996 – 2014: Phó trưởng khoa CSSKSS Trung tâm y tế quận Đống Đa, Nhà hộ sinh Đống Đa
   • 2001 – 2003: Công tác tại BV phụ sản Trung Ương
   • 2014 – 2016: Công tác tại BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2
   • 2016 – Nay: Bác sĩ tại Phòng khám đa khoa quốc tế Hà Nội
   • Bệnh phụ khoa, bao gồm các bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục nữ, bệnh về rối loạn kinh nguyệt, bệnh xã hội…
   • Chẩn đoán và điều trị vô sinh – hiếm muộn ở nữ giới
   • Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản và đình chỉ thai
   • Nhiều năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến
   • Tham gia nhiều cuộc hội thảo chuyên ngành trong ngoài nước bao gồm hội thảo về các bệnh phụ khoa, tầm soát ung thư phụ khoa…
   • Có những bài viết chuyên sâu về sản phụ khoa và vô sinh – hiếm muộn được đăng trên nhiều tạp chí chuyên khoa trong ngoài nước
   • Bác sĩ cũng thường xuyên ra nước ngoài học tập và nghiên cứu về lĩnh vực sản phụ khoa
  ĐẶT HẸN KHÁM
 • Bằng cấp, chức danh
 • Quá trình công tác
 • Lĩnh vực chuyên môn
 • Thành tích đạt được
 • Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Loan

   • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
   • Chuyên khoa I Sản phụ khoa
   • Hơn 35 năm kinh nghiệm
   • Năm 1983: Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội
   • 1984 – 1996: Trưởng khoa Sản bệnh viện Dệt may
   • 1996 – 2014: Phó trưởng khoa CSSKSS Trung tâm y tế quận Đống Đa, Nhà hộ sinh Đống Đa
   • 2001 – 2003: Công tác tại BV phụ sản Trung Ương
   • 2014 – 2016: Công tác tại BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2
   • 2016 – Nay: Bác sĩ tại Phòng khám đa khoa quốc tế Hà Nội
   • Bệnh phụ khoa, bao gồm các bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục nữ, bệnh về rối loạn kinh nguyệt, bệnh xã hội…
   • Chẩn đoán và điều trị vô sinh – hiếm muộn ở nữ giới
   • Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản và đình chỉ thai
   • Nhiều năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến
   • Tham gia nhiều cuộc hội thảo chuyên ngành trong ngoài nước bao gồm hội thảo về các bệnh phụ khoa, tầm soát ung thư phụ khoa…
   • Có những bài viết chuyên sâu về sản phụ khoa và vô sinh – hiếm muộn được đăng trên nhiều tạp chí chuyên khoa trong ngoài nước
   • Bác sĩ cũng thường xuyên ra nước ngoài học tập và nghiên cứu về lĩnh vực sản phụ khoa
  ĐẶT HẸN KHÁM
 • Bằng cấp, chức danh
 • Quá trình công tác
 • Lĩnh vực chuyên môn
 • Thành tích đạt được
 • Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến Sĩ

   • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
   • Chuyên khoa I Sản phụ khoa
   • Hơn 35 năm kinh nghiệm
   • Năm 1983: Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội
   • 1984 – 1996: Trưởng khoa Sản bệnh viện Dệt may
   • 1996 – 2014: Phó trưởng khoa CSSKSS Trung tâm y tế quận Đống Đa, Nhà hộ sinh Đống Đa
   • 2001 – 2003: Công tác tại BV phụ sản Trung Ương
   • 2014 – 2016: Công tác tại BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2
   • 2016 – Nay: Bác sĩ tại Phòng khám đa khoa quốc tế Hà Nội
   • Bệnh phụ khoa, bao gồm các bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục nữ, bệnh về rối loạn kinh nguyệt, bệnh xã hội…
   • Chẩn đoán và điều trị vô sinh – hiếm muộn ở nữ giới
   • Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản và đình chỉ thai
   • Nhiều năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến
   • Tham gia nhiều cuộc hội thảo chuyên ngành trong ngoài nước bao gồm hội thảo về các bệnh phụ khoa, tầm soát ung thư phụ khoa…
   • Có những bài viết chuyên sâu về sản phụ khoa và vô sinh – hiếm muộn được đăng trên nhiều tạp chí chuyên khoa trong ngoài nước
   • Bác sĩ cũng thường xuyên ra nước ngoài học tập và nghiên cứu về lĩnh vực sản phụ khoa
  ĐẶT HẸN KHÁM

  Đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân

  Thăm khám - Tư vấn

  Bác sĩ chuyên khoa giỏi và giàu kinh nghiệm trực tiếp thăm khám và tư vấn phác đồ điều trị thích hợp.

  Chăm sóc chu đáo

  Được tiếp đón, hướng dẫn nhiệt tình, chăm sóc chu đáo bởi đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp.

  Thủ thuật - Điều trị

  Sử dụng các thiết bị y tế hiện đại, điều trị an toàn, mang lại hiệu quả, cao, không biến chứng.

  Dịch vụ tiện ích

  Tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích, dịch vụ y tế chất lượng cao, mang đến sự thoải mái.

  Điều trị thành công