Số 152 Xã Đàn - Phương Liên - Đống Đa - Hà Nội

Nếu như bạn ngại đi xe máy vì đường xa, nắng, bụi, lạnh hoặc do ngại phải tìm đường thì bạn nên lựa chọn đi xe buýt để đến Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội tại số 152 Xã Đàn. Có rất nhiều tuyến xe buýt đi đến Phòng khám đó là tuyến số 21A, 21B, 26, 28, 35, 44, 51, điểm dừng cũng rất gần với số 152 bạn không phải đi bộ quá 200m.

Chiều từ Bến xe Giáp Bát Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội

Thời gian tới phòng khám: 15 phút

Điểm dừng:

Dừng ở điểm đầu tiên trên đường Phạm Ngọc Thạch (do trên Xã Đàn không có điểm dừng), xe lần lượt đi qua đường Giải Phóng đến Đại học Bách Khoa Hà Nội rẽ vào Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch.

Bạn xuống tại điểm đầu tiên, số 101 A2 Tập thể Trung Tự – Phạm Ngọc Thạch, sau đó quay lại, đi bộ chừng 200m sang đường Xã Đàn là sẽ đến phòng khám.

Tần suất: 10 – 15 phút/chuyến

Giá vé: 7000đ

Hình ảnh tuyến buýt
Chiều từ bến xe Yên Nghĩa Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội
Hình ảnh tuyến buýt

Thời gian tới phòng khám: 30 phút

Điểm dừng:

Dừng ở điểm cuối cùng trên đường Phạm Ngọc Thạch
Từ điểm xe buýt bạn đi bộ khoảng 10 phút và sang đường theo hướng Xã Đàn sẽ thấy phòng khám (sát bên Đền Kim Liên).

Tần suất: 10 – 15 phút/chuyến

Giá vé: 7000đ

Chiều từ Bến xe Giáp Bát Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội

Thời gian tới phòng khám: 15 phút

Điểm dừng:

Dừng ở điểm đầu tiên trên đường Phạm Ngọc Thạch (do trên Xã Đàn không có điểm dừng), xe lần lượt đi qua đường Giải Phóng đến Đại học Bách Khoa Hà Nội rẽ vào Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch.

Bạn xuống tại điểm đầu tiên, số 101 A2 Tập thể Trung Tự – Phạm Ngọc Thạch, sau đó quay lại, đi bộ chừng 200m sang đường Xã Đàn là sẽ đến phòng khám.

Tần suất: 10 – 15 phút/chuyến

Giá vé: 7000đ

Hình ảnh tuyến buýt
Chiều từ bến xe Yên Nghĩa Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội
Hình ảnh tuyến buýt

Thời gian tới phòng khám: 30 phút

Điểm dừng:

Dừng ở điểm cuối cùng trên đường Phạm Ngọc Thạch
Từ điểm xe buýt bạn đi bộ khoảng 10 phút và sang đường theo hướng Xã Đàn sẽ thấy phòng khám (sát bên Đền Kim Liên).

Tần suất: 10 – 15 phút/chuyến

Giá vé: 7000đ

Chiều từ Bến xe Giáp Bát Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội

Thời gian tới phòng khám: 15 phút

Điểm dừng:

Dừng ở điểm đầu tiên trên đường Phạm Ngọc Thạch (do trên Xã Đàn không có điểm dừng), xe lần lượt đi qua đường Giải Phóng đến Đại học Bách Khoa Hà Nội rẽ vào Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch.

Bạn xuống tại điểm đầu tiên, số 101 A2 Tập thể Trung Tự – Phạm Ngọc Thạch, sau đó quay lại, đi bộ chừng 200m sang đường Xã Đàn là sẽ đến phòng khám.

Tần suất: 10 – 15 phút/chuyến

Giá vé: 7000đ

Hình ảnh tuyến buýt
Chiều từ bến xe Yên Nghĩa Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội
Hình ảnh tuyến buýt

Thời gian tới phòng khám: 30 phút

Điểm dừng:

Dừng ở điểm cuối cùng trên đường Phạm Ngọc Thạch
Từ điểm xe buýt bạn đi bộ khoảng 10 phút và sang đường theo hướng Xã Đàn sẽ thấy phòng khám (sát bên Đền Kim Liên).

Tần suất: 10 – 15 phút/chuyến

Giá vé: 7000đ

Chiều từ Bến xe Giáp Bát Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội

Thời gian tới phòng khám: 15 phút

Điểm dừng:

Dừng ở điểm đầu tiên trên đường Phạm Ngọc Thạch (do trên Xã Đàn không có điểm dừng), xe lần lượt đi qua đường Giải Phóng đến Đại học Bách Khoa Hà Nội rẽ vào Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch.

Bạn xuống tại điểm đầu tiên, số 101 A2 Tập thể Trung Tự – Phạm Ngọc Thạch, sau đó quay lại, đi bộ chừng 200m sang đường Xã Đàn là sẽ đến phòng khám.

Tần suất: 10 – 15 phút/chuyến

Giá vé: 7000đ

Hình ảnh tuyến buýt
Chiều từ bến xe Yên Nghĩa Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội
Hình ảnh tuyến buýt

Thời gian tới phòng khám: 30 phút

Điểm dừng:

Dừng ở điểm cuối cùng trên đường Phạm Ngọc Thạch
Từ điểm xe buýt bạn đi bộ khoảng 10 phút và sang đường theo hướng Xã Đàn sẽ thấy phòng khám (sát bên Đền Kim Liên).

Tần suất: 10 – 15 phút/chuyến

Giá vé: 7000đ


Số 152 Xã Đàn - Phương Liên - Đống Đa - Hà Nội